• En aften uden stress
    • Hør hvordan en dyb forståelse af vores mentale design kan påvirke hvordan du oplever din dagligdag. Det handler meget enkelt om, at du ikke skal tro på alle de tanker du får. Meget mere om det, når vi mødes. Mange oplever hurtigt at finde mere ro, være uden eksamensangst og andre positive forandringer.
    • Det er en forståelse som spreder sig kraftigt i DK. Også blandt pyskologer, psykoterapeuter og coaches. Hør Kims historie fra stressramt til stresskonsulent.
  • workshop
    • over ½, hel eller flere dage, hvor vi går dybere ind i det at forstå dit mentale design, og især hvad det kan betyde for din dagligdag. Du kan finde mere ro, være uden eksamensangst og meget mere. Du vil ikke skulle lære nye metoder eller programmer. Det drejer sig om at forstå, næsten ligesom når man får fat i pointen i en joke. Så kan man jo sige Nå Ja, sådan er det jo. Der findes rigtig meget materiale på danse og endnu mere på engelsk i form af bøger, webinarer mv., som er gratis tilgængeligt.  Det vil du også blive introduceret til.